Eerste Cacao ceremonies in de Ger zijn een feit….

Eerste Cacao ceremonies in de Ger zijn een feit….

In de winter is het de ultieme tijd om naar binnen te keren, en waar doe je dit nu beter dan in een Ger… Aards, warm, veilig en omvat dat is hoe het aanvoelt in de Ger als we de ceremonies aanvangen. De bijzondere vorm van de Ger doet je, als je binnen treed, alles achter je laten en laat je helemaal bij jezelf aankomen. Deze warmte en de sacred space die door mij iedere ceremonie zorgvuldig wordt opgebouwd zorgt er voor dat er veiligheid en vertrouwen wordt ervaren. Vertrouwen om de reis aan te vangen met de spirit van Cacao en af te dalen naar de dieptes in ons zelf. Om daar te ervaren wat gezien, geheeld of omarmd mag worden… We reizen in kleine groepjes van maximaal zes personen.

Dit is wat een van de deelnemers terug koppelde nadien: ‘De ontvangst bij de Ger is liefdevol en met aandacht voor wat komen gaat. Ik word gesmudget bij de deur waarna ik de sfeervolle ruimte binnen stap, het is er aangenaam warm en er heerst een fijne energie. We doen een voorstelronde en bij Heidi aangekomen vertelt zij ons meer over de cacao en hoe de ceremonie in zijn werk gaat. Er is door het intieme karakter van de ceremonie en de oprechte en liefdevolle begeleiding van Heidi meteen een veilige sfeer. Iedere vrouw kan zich helemaal overgeven aan de cacao die zacht en behoedzaam je hart opent en het laat stromen. Ik heb tranen met tuiten gehuild zonder verzet, meegevoerd door de prachtig gekozen muziek, de stem van Heidi en de warme omhelzing van het hart door de cacao. Bij terugkeer in het hier en nu voel ik me verwarmd, open en helder. Dit was mijn eerste cacao ceremonie bij Heidi’s Herthûs maar zeker niet de laatste!’

De ceremonies zijn voor zowel mannen als vrouwen. M.b.t. de ceremonies in de Ger kun je je ook opgeven met een eigen groep van minimaal vier en maximaal 6 personen. Bij grotere groepen, wat natuurlijk ook kan, wijken we uit naar een andere locatie. Ik nodig je van harte uit om naar je hart-centrum te reizen met Mama Cacao.